Lexikon för kyrkovalet

"Det hände en gång under ett frälsningsmöte, när Fabian predikade, att några ynglingar stod nere vid dörren och uppträdde störande. Plötsligt ropade Fabian mitt under sin predikan:”Nu ska jag be gud om lov att få tjäna satan i fem minuter.”Och som om Gud ögonblickligen bejakat denna bön slängde Fabian av sig rocken, sprang iklädd frälsningsarméns röda tröja ned till fridstörarna och kastade ut dem utan vidare. Därefter fortsatte han sin predikan som om ingenting hade hänt." (Zäta Höglund berättar om den kristne vänsterradikalen Fabian Månsson).

Paulus nedtecknar sitt evangelium. (Valentin de Boulogne, 1618 – 1620).

I dag stundar kyrkoval och det kan vara svårt att orientera sig när frågan om Gud, tro och vad som är rättfärdigt plötsligt blir något man ska diskutera och ta ställning till. Jag har därför sammanställt ett litet lexikon som kan vara till hjälp för den som skolkade från söndagsskolan.

Del två och tre kommer på måndag och tisdag för att ni ska kunna förstå alla eftervalsanalyser.

Agnar: I 5.Mos.25:4 skildras hur israeliterna tröskar säden genom att låta åsnor trampa på den och därmed skilja agnarna från vetet. Det omvända förhållandet kan studeras i Sveriges riksdag, där förvisso åsnor står för tröskandet men inga agnar skiljs från vetet. 

Ateist: Person som kan ha inneha prästämbete bara han ägnar sig åt sopsortering och kör elbil.

Apostat: Avfälling, någon som lämnat sin tro, eller övergivit en tidigare för honom viktig uppfattning. I Ords.16:18 anges att ”stolthet” kan vara en bidragande orsak till sådant beteende. Nutida Bibelforskare lutar dock alltmer åt att det måste röra sig om en felöversättning. De pekar på svenska politikers ständiga byten av ståndpunkt och eftersom dessa alltid saknar stolthet, måste denna vers i Ordspråksboken nyöversättas. 

BiB: Föremål vars innehåll är orsaken till att en del på söndagen inte riktigt orkar gå till gudstjänsten.

Bibblan: (Ska ej förväxlas med Bibeln (se nedan). Allt oftare plats för dem som inte riktigt nöjer sig med det som finns i en Bib utan är ute efter starkare saker.

Bibel: Allt mindre i bruk i alla sammanhang. Infrastrukturminister Ygeman har därför föreslagit att man ska elda med skriften i gamla kolkraftverk för att på så sätt få Bib-el. Ärkebiskopen Antje Jackélen har uttalat sitt stöd och hänvisat till skriftens inledningsstycke 1 Mosebok 1:3-31: 

”Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.”

Ygeman brukar säga att vi inte kan tala om elbrist så länge det finns en massa biblar tillgängliga i landet. (Dock får ej Koranen användas i samma syfte, eftersom det då rör sig om ett brott mott religionsfriheten).

Celibat: Något som katolska präster ska upprätthålla, ingen har bara berättat det för dem. I Svenska Kyrkan är celibat i alla sammanhang en okänd företeelse, däremot ägnar man stor uppmärksamhet åt frågan om celiaki – d.v.s glutenintolerans; detta eftersom man är motståndare till alla former av intolerans.

Diakon: Gammal yrkesbeteckning inom kyrkan. Kommer nu att ändras till ”Njakon” för att markera kyrkans öppna hållning i alla frågor och dess ovilja att besvara frågor med ett klart ja eller nej.

Evangelium: Ursprunglig betydelse ”glatt budskap”. Ärkebiskop Jackélen menar dock att många missförstått ordet ”glatt” som en böjningsform som utgår från ordet ”glad”. Betydelsen är istället enligt henne ”hal, halkig, slirig”. Jmfr: ”En glatt yta”, ”glatt is”.

Jackélen menar att först med hennes tolkning blir Svenska Kyrkans budskap begripligt.

Elisa: Profet i Gamla Testamentet. Morgan Johansson har förklarat ett E. blev hans förebild efter det att M. Läst Domareboken (han trodde det var den svenska lagboken). I Domareboken berättas om hur profeten är på väg uppför ett berg på väg till Betel. På vägen möter han en grupp barn som hånar honom med tillrop som ”Upp med dig nu, flinskalle! Sätt fart flintskalle!” (2 Kungaboken 2:20-2:24). Elias blir förbannad, åkallar Vår Herre och vips uppenbarar sig två björnhonor och river ihjäl 42 av barnen. M. säger ofta att tanken på denna passage ger honom tröst i hans dagliga värv när han möts av kritik.

Fiskare: Jesus rekryterade gärna fiskare från Genesarets sjö. De var kända för sin rådighet, flit och styrka och var därför lämpliga att bli ”människofiskare” (Matt.4:19; Mark.1:17)

Många partier som deltar i kyrkovalet menar att man gått vidare och nu ägnar sig åt samma sak, men i en mer avancerad form – detta sker då genom röstfisket.

Have your say